Δημοσιεύτηκε 3η έκδοση του Ηλεκτρονικού Ενημερωτικού Δελτίου του προγράμματος Re-Water (έκδοση Νοεμβρίου 2019).

Σε αυτή την έκδοση μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για τη 3η συνάντηση των εταίρων του προγράμματος που πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα DICATECh coucil room (1st floor) του Πολυτεχνείου του Μπάρι μεταξύ 10ης και 11ης Ιουλίου 2019, καθώς και τη συμμετοχή του προγράμματος σε συνέδρια κι εκδηλώσεις σε Ιταλία κι Ελλάδα.

Μπορείτε να διαβάσετε το ενημερωτικό δελτίο από κάτω ή να το κατεβάσετε από το σύνδεσμο που ακολουθεί: Νοέμβριος 2019 Re-Water Newsletter

Attachment Size
3rdNewsletter.pdf 475.57 KB