Το έργο Interreg Re-Water εμπεριέχει 5 πακέτα εργασίας: These are:

Π.Ε. 1 – Κόστη διαχείρισης

Διάρκεια: Από 01/05/2018 έως 30/04/2020

Δράσεις

 • Σχεδιασμός της πρότασης του έργου
 • Τεχνικός συντονισμός (PSC,PMB, kick off, διαχείριση έργου)
 • Διοικητική και οικονομική διαχείριση
 • Παρακολούθηση και εκτίμηση

 

Π.Ε.2 – Πληροφορία και Δημοσιότητα

Διάρκεια: Από 01/05/2018 έως 30/04/2020

Δράσεις

 • Πλάνο επικοινωνίας (σχεδιασμός και διαχείριση της επικοινωνίας, συμπεριλαμβανομένης της εταιρικής εικόνας του έργου)
 • Σχεδιασμός και εκτύπωση των εργαλείων του έργου γραφικά στοιχεία και πρότυπα, φάκελοι, αυτοκόλλητα, πινακίδες με πληροφορίες, φυλλάδια, gadgets, 1 τελικό φυλλάδιο, 1 ντοκιμαντέρ βίντεο
 • Οργάνωση εκδηλώσεων και γραφείο τύπου

 

Π.Ε. 3 Έρευνα και σχεδιασμός

Διάρκεια: Από 01/05/2018 έως 30/04/2020

Δράσεις

 • Αναγνώριση και εκτίμηση των υπαρχουσών μονάδων επεξεργασίας λυμάτων στη Γαλλίπολη και την Πάτρα, των όγκων του επεξεργασμένου νερού κτλ.
 • Ανάλυση της λειτουργίας και προτάσεις καινοτόμων τεχνολογιών για την πρόληψη της ρύπανσης, ανάπτυξη ενός βιώσιμου και εύχρηστου διασυνοριακού τεχνολογικού μοντέλου για τη μείωση της ρύπανσης σε μονάδες επεξεργασίας λυμάτων
 • Συγγραφή δυο μελετών σκοπιμότητας σχετικά με την τεχνολογία που θα επιλεγεί για τις δύο μονάδες επεξεργασίας νερού.
 • Σχέδιο διαχείρισης για την υποστήριξη του επεξεργασμένου νερού σύμφωνα με τα τεστ ελέγχου που θα γίνουν σε αυτό.
 • Διοργάνωση 2 συνεδρίων εργασίας για πολίτες 2 για τους συνεργάτες σχετικά με την νέα τεχνολογία που θα χρησιμοποιηθεί για τη μείωση του αντίκτυπου στο περιβάλλον και τη μελλοντική χρήση του επεξεργασμένου νερού.

 

Π.Ε. 4-Πιλοτικές δράσεις

Διάρκεια: Από 01/05/2018 έως 31/01/2020

Δράσεις

 • Πιλοτική δράση για την εφαρμογή της καινοτόμου τεχνολογίας στις υπάρχουσες μονάδες επεξεργασίας νερού του Δήμου Γαλίπολης και της Πάτρας: σχεδιασμός, κατασκευή, έλεγχος ποιότητας εκρέοντος νερού στις μονάδες επεξεργασίας λυμάτων
 • Πιλοτική δράση για την εκτέλεση 2 φάσεων ελέγχου της ποιότητας του επεξεργασμένου νερού: χρήση για την επαναπλήρωση του ταμιευτήρα, στη γεωργία ή άλλες χρήσεις στην πόλη όπως πλύσιμο δρόμων, πότισμα πρασίνου. Σχεδιασμός, κατασκευή τμήματος για τον έλεγχο των τμημάτων που προσαρμόστηκαν στις δύο μονάδες επεξεργασίας λυμάτων.

 

ΠΕ 5 – Δοκιμή καινοτόμου τεχνολογίας και παρακολούθηση αποτελεσμάτων

Διάρκεια: Από 01/10/2018 έως 30/04/2020

Δράσεις

 • Παρακολούθηση αποτελεσμάτων των εφαρμοσμένων πιλοτικών δράσεων, εστιασμένη στο περιβαλλοντικό, κοινωνικό και οικονομικό αντίκτυπο
 • Συγγραφή τελικών οδηγιών για τη διασυνοριακή βιώσιμη διαχείριση λυμάτων