Το πρόγραμμα Interreg Re-Water συμμετείχε με ένα poster στην, 6h Έκθεση Καινοτομίας & Μεταφοράς Τεχνογνωσίας -  Patras lnnovation Quest  του PATRAS IQ.

Η 6η Έκθεση Καινοτομίας & Μεταφοράς Τεχνογνωσίας -  Patras lnnovation Quest  (PATRAS IQ) διοργανώθηκε μεταξύ 12 έως 14 Απριλίου 2019, στην Πάτρα και αποτελεί συνδιοργάνωση του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης και Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων, της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, του Πανεπιστημίου Πατρών, του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου, του Επιμελητηρίου Αχαΐας και του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Δυτικής Ελλάδας.

Κύριος στόχος είναι η δημιουργία κρίσιμου ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος, τόσο στην ερευνητική κοινότητα όσο και στον παραγωγικό τομέα, μέσα από την εφαρμογή καινοτόμων ιδεών για την ανάπτυξη νέων και την βελτιστοποίηση υπαρχόντων προϊόντων και υπηρεσιών που φιλοδοξούν να καταλάβουν μερίδιο στην εθνική και παγκόσμια αγορά.

Δείτε ή κατεβάστε το poster

Attachment Size
ReWaterPosterPatrasIQ.pdf 505.24 KB