Ο Δήμος Πατρέων, σας καλεί στην ημερίδα που διοργανώνει στα πλαίσια του έργου "Re Water: Eco technologies for the wastewater management, Interreg V A Greece Italy 2014 2020" στις 16 Σπετεμβρίου 2020 στο ξενοδοχείο Βυζαντινό (Ρήγα Φεραίου 16, Πάτρα ) με τίτλο:

“Η επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων…η λύση για την έλλειψη υδάτινων πόρων”

Πρόκειται για την ημερίδα τελικής εκδήλωσης του έργου που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (European Regional Development Funds (E R D F)), καθώς και από εθνικούς πόρους Ελλάδος και Ιταλίας

Δείτε την ατζέντα της εκδήλωσης στο επισυναπτόμενο αρχείο που ακολουθεί