Δημοσιεύτηκε 4η έκδοση του Ηλεκτρονικού Ενημερωτικού Δελτίου του προγράμματος Re-Water (έκδοση Ιανουαρίου 2020).

Σε αυτή την έκδοση μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για τη 4η συνάντηση των εταίρων του προγράμματος που πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα πολυμέσων του Aquedotto Pugliese, στην Via Salvatore Cognetti, 36 του Μπάρι στις 26 Νοεμβρίου 2019, καθώς και τη συμμετοχή του προγράμματος σε τεχνικά σεμινάρια, συνέδρια κι εκδηλώσεις σε Ιταλία κι Ελλάδα.

Μπορείτε να διαβάσετε το ενημερωτικό δελτίο από κάτω ή να το κατεβάσετε από το σύνδεσμο που ακολουθεί: 4ο Re-Water Newsletter, Εκδοση Ιανουαρίου 2020

Attachment Size
4rdNewsletter.pdf 830.33 KB