Το Πολυτεχνείο του Μπάρι σε συνεργασία με το AIAT και το επιμελητήριο των μηχανικών στην επαρχία του Μπάρι σας προσκαλούν στη τεχνικό σεμινάριο με τίτλο «Επαναχρησιμοποίηση λυμάτων: τεχνολογικές καινοτομίες, κοινωνικές και διαχειριστικές προϋποθέσεις». Το σεμινάριο θα λάβει χώρα την 30η  Ιανουαρίου  στην αίθουσα “Attilo Alto”  στο Πολυτεχνείο του Μπάρι.

Το συγκεκριμένο σεμινάριο είναι μέρος μιας σειράς θεματικών ημερίδων που διοργανώνονται από τους συνεργάτες του έργου  INTERREG GREECE-ITALYRE WATER. Έχουν σκοπό τη διάχυση των αποτελεσμάτων των καινοτόμων δράσεων στην επεξεργασία λυμάτων και πιο συγκεκριμένα τη δυνατότητα επαναχρησιμοποίησής τους σε διάφορες αστικές χρήσεις.

Οι ομιλίες θα επικεντρωθούν σε συγκεκριμένα σενάρια, από τον περιφερειακό σχεδιασμό για την επαναχρησιμοποίηση των λυμάτων μέχρι τις τεχνολογικές καινοτομίες για την απομάκρυνση των ανθεκτικών ενώσεων. Θα δώσουν ομιλίες ειδικοί από την Περιφέρεια της Apulia, ερευνητές από το Πανεπιστήμιο της Foggia και το Πολυτεχνείο του Μπάρι,  επαγγελματικές ενώσεις και διαχειριστές από το AQP S.p.A.

Το έργο Re-Water έχει στόχο την εισαγωγή οικολογικών τεχνολογιών και διεργασιών στη διαχείριση λυμάτων. Χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα INTERREG GREECE-ITALY και έχει στόχο την πρόληψη της θαλάσσιας ρύπανσης μέσω της εγκατάστασης καινοτόμου τεχνολογίας στις εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων. Συντονιστής του έργου είναι το Acquedotto Pugliese και συμμετέχουν το Πολυτεχνείο του Μπάρι, ο Δήμος Πατρέων και το Πανεπιστήμιο Πατρών, το Τμήμα Διαχείρισης Υδατικών Πόρων της περιφέρειας της Puglia και η ΔΕΥΑΠ.