Ο Simone Pizzileo, φοιτητής στο Πολυτεχνείο του Μπάρι, βραβεύτηκε  για τη διατριβή του με τίτλο "Διαστάσεις της επεξεργασίας UV / H2O2 των αποβλήτων του STP στη Γαλλίπολη.

Η διατριβή συνδέεται στενά με τους στόχους της ReWater".